Dobrá jarná príprava pôdy sa začína už kvalitnou jesennou prípravou.

Dobrá jarná príprava pôdy sa začína už kvalitnou jesennou prípravou.

Dobrá jarná príprava pôdy sa začína už kvalitnou jesennou prípravou. Musíme si dať záležať na dôkladnom hlbokom pre­kyprení a obrátení pôdy orbou alebo hl­bokým rýľovaním


Vážení návštevníci našej internetovej stránky,

Teší nás, že sa zaujímate o naše produkty a poznatky. Ponúkame Vám možnosť dozvedieť sa viac o technológiách, ktoré využívame a získať praktické rady pre prácu s našími výrobkami.

Radi by sme sa však dozvedeli aj o vašich poznatkoch, skúsenostiach, podnetoch. Napíšte nám na e-mailovú adresu sedos@sedos.sk. Vaše reakcie uverejníme práve v tejto rubrike a radi na ne odpovieme. Aktívnym pisateľom pošleme malú pozornosť. Využite možnosť poučiť sa, prípadne konzultovať svoj postreh, problém v oblasti osív, pestovania a hnojenia plodín.

Publikované články:

  • Pred sejbou sa nerobí hlboké kyprenie

  • Krásny trávnik a pekné kvety

  • Obaľované osivá

  • Výsevný pásik - a čo s ním?

  • Ako vyberať osivá

  • KELPAK
PRED SEJBOU SA NEROBÍ HLBOKÉ KYPRENIE


Prírodné zrážky sú v posledných rokoch rozložené čoraz nerovnomernejšie. Hoci za rok naprší dovedna toľko vody, koľko rastliny po­trebujú, počas vegetácie sa striedajú obdobia sucha s výdatnými zrážkami. Dobrý hospodár musí preto s vodou, ktorá sa dostane do pôdy, hospodáriť čo najlepšie. Dvojnásob­ne to platí teraz na jar, keď treba pre dobré vzídenie osív zeleniny uchovať čo najviac vlahy.

Dobrá jarná príprava pôdy sa začína už kvalitnou jesennou prípravou. Musíme si dať záležať na dôkladnom hlbokom pre­kyprení a obrátení pôdy orbou alebo hl­bokým rýľovaním už na jeseň. Cez zimu po­tom pôda premrzne, zlepší sa jej štruktúra a čiastočne sa zbaví zárodkov chorôb a škod­cov.

Ak sme dobre urobili jesennú prípravu, na jar sa zameriame na šetrenie pôdnej vlahy. Pôda v prirodzenom stave obsahuje veľké množstvo kapilár - tenučkých otvorov, ktorý­mi dokáže vzlínať voda zo spodných vrstiev pôdy k povrchu. Tento jav vlastne umožňuje zásobovanie rastlín vodou. Každé prekyprenie pôdy tieto kapiláry zruší a trvá dosť dlhý čas, kým sa obnovia. Toto musíme mať na pamäti pri jarnej prípra­ve pôdy. Nikdy nerobíme hlboké kyprenie tesne pred sejbou. Platí zásada: hĺbka kypre­nia pred sejbou = dvojnásobku hĺbky sejby.

Veľmi osvedčený je tento postup: skoro na jar, keď oschnú vrcholky brázd, zľahka urov­náme pôdu hrabľami, prípadne väčšiu plochu smykom. Hrudy sa ľahko rozpadnú na drobné čiastočky. Potom čakáme na vhodný čas na sejbu.Tesne pred sejbou len plytko pokopeme motykou, uhrabeme hrabľami a môžeme siať. Väčšina jarných drobnosemenných zelenín (reďkovka, mrkva, petržlen, cibuľa, pór) sa seje do hĺbky 1 až 2 cm, to znamená, že pôdu pred sejbou kypríme do hĺbky 2 až 4 cm. Keď dodržíme túto zásadu, k semienkam sa dostane voda zo spodných vrstiev pôdy a ak nie je extrémne sucho, dokážu vzísť a rásť aj bez častej závlahy, ktorá nezriedka spôsobuje prísušok a bráni prístupu potreb­ného kyslíka ku klíčiacim semenám.

Veľa záhradkárov využíva v záhrade rôzne typy motorových kypričov a rotavátorov. Ma­jú jednu nevýhodu - nedajú sa nastaviť na ur­čitú hĺbku kyprenia a pôdu väčšinou preky­pria nerovnomerne a veľmi hlboko, 15 až 20 cm. V tejto vrstve zničia pôdne kapiláry a zabránia vode zo spodných vrstiev vzlínať k semenám. Ak je suchšia jar, výsevy často zle vzchá­dzajú a nepomáha ani závlaha. Pri tomto spô­sobe prípravy pôdy je potrebné pôdu preky­priť aspoň dva týždne pred samotnou sejbou a nezabudnúť na valcovanie po sejbe.

    KRÁSNY TRÁVNIK A PEKNÉ KVETY POTREBUJÚ SPRÁVNU VÝŽIVU...Raj pre oči, balzam na dušu...povzdychne si nejeden z nás, keď sa ocitne v prekrásne upravenej záhrade s hustým sviežim trávnikom, zaujímavými drevinami a záhonmi kvetov hýriacich farbami. Kto by nechcel vlastniť takú nádheru? Alebo aspoň kúsoček z nej.

Výživa rastlín nie je jednoduchou záležitosťou. Tak ako človek bez kvalitnej stravy postupne chorľavie a chradne, tak aj rastliny bez vyváženého prísunu živín slabnú, žltnú, prestávajú kvitnúť a viac sú napádané chorobami a škodcami.

Dusík - N, fosfor - P a draslík - K sú základné živiny, ktoré všetky rastliny bez rozdielu potrebujú pre svoj dobrý rast a vývoj. Jednotlivé druhy rastlín sa však líšia nárokmi na množstvo a rozdelenie každej živiny počas vegetácie. Napríklad trávnik je náročný na dusík, v jeseni však potrebuje viac draslíka, aby dobre prezimoval. Cibuľoviny sú vďačné za bohatší prísun fosforu a pre bohaté kvitnutie je nevyhnutný draslík. Naviac do výživy vstupuje množstvo mikroelementov (S, Fe, B, Cu, Mn, Mo, Zn ). Sú potrebné v minimálnych množstvách, ale bez nich rastliny nevedia prežiť. Dôležité je aj to, ako sa jednotlivé živiny správajú v pôde, ich chemická forma, spôsob viazania v pôdnom sorpčnom komplexe a rýchlosť vyplavovania z pôdy. Je to veľa vedomostí, ktoré bežný človek zvyčajne neovláda.Moderná veda a súčasné technológie však umožňujú zohľadniť tieto poznatky a skúsenosti vo vývoji a výrobe takých prípravkov na výživu rastlín, ktoré aj obyčajnému laikovi bez odborných vedomostí umožnia dobre sa postarať o kvety, dreviny i trávnik vo svojej záhradke.

V predaji je nepreberné množstvo najrôznejších druhov hnojív. Väčšina z nich veľmi dobre zohľadňuje nároky na množstvo a zloženie živín pre jednotlivé druhy rastlín. Záleží len na nás, aký typ si vyberieme( tekuté, práškové, granulované, vodorozpustné atď.). Jedno majú spoločné. Hnojiť treba v malých dávkach a krátkych intervaloch. Prísun živín je nerovnomerný. Po prihnojení dochádza k "luxusnému" príjmu živín, neskôr k menšiemu a ešte menšiemu, až k hladovaniu rastlín, pokiaľ nenasleduje ďaľšie prihnojenie. Podstatne menšia je skupina hnojív, tzv. dlhopôsobiacich, ktoré minimalizujú počet aplikácií na 1 - 2 dávky počas vegetácie a prísun živín je určovaný potrebou rastlín. Podľa technológie výroby sú to vlastne obaľované granulované hnojivá, ktoré majú jadro granulky tvorené koncentrovaným jednozložkovým alebo viaczložkovým hnojivom obalené hydrofóbnym ( vo vode málo rozpustným ) obalom. Tento obal nedovolí, aby sa živiny ľahko dostali do pôdneho roztoku a strácali sa skôr ako ich rastliny stihnú využiť. Pre uvoľňovanie živín z obalenej granulky nie je rozhodujúca voda, ale teplota pôdy. Pri vyššej teplote, kedy je obyčajne aj viac svetla a rastliny rastú rýchlejšie, uvoľňuje sa aj viac živín. Opačne je to pri nižšej teplote. Tento typ hnojív, ktorý sa na prvý pohľad zdá drahší, je veľmi ekonomický. Pri pestovaní kvetov v rôznych nádobách stačí pri výsadbe primiešať doporučenú dávku hnojiva do pôdy a počas vegetácie ( 5 - 6 mesiacov) už nie je potrebné ďaľšie prihnojovanie.Podobne je to pri výsadbe okrasných drevín do nádob alebo aj do voľnej pôdy. Mimoriadne zaujímavé je obaľované dlhopôsobiace hnojivo pre trávniky. Trávnik produkuje veľké množstvo zelenej hmoty, a preto vyžaduje aj veľa živín, najmä dusíka. Dusík je najmobilnejším prvkom v pôde, rýchlo sa vyplavuje a nie je možné ním hnojiť do zásoby.Pri používaní bežných hnojív je teda potrebné časté hnojenie, a napriek tomu vzhľad trávnika nemusí byť taký ako sme si predstavovali. Dlhopôsobiace obaľované hnojivo na trávnik nám môže vyriešiť mnohé problémy súvisiace s výživou. Aplikuje sa len trikrát počas vegetácie, skoro na jar, v letnom období a v jeseni. Obsah živín v každej dávke je prispôsobený potrebám trávnika. Keďže obsahuje okrem základných živín aj potrebné mikroelementy, trávnik je sýtozelený, svieži a dobre živený. Hnojivo je jemne granulované, aby granulky ľahko prepadli pod listy trávy a nedochádzalo k jeho zberu pri kosení. Jednoducho sa aplikuje pomocou sypacích vozíkov alebo malých rozmetadiel.

Niekedy nie je ani tak dôležité vedieť všetko z určitej problematiky, ako vedieť si správne vybrať to, čo je najvhodnejšie. To platí aj pri výbere a nákupe hnojív pre vaše kvety dreviny i trávniky. 


   OBAĽOVANÉ OSIVÁ


Súčasné moderné technológie pestovania zelenín vyžadujú presnú sejbu, aby sa dosiahla optimálna organizácia porastu (rovnomerné rozmiestnenie jedincov na jednotke plochy). Sejačky na presný výsev (mechanické, podtlakové, tlakové) pracujú bezchybne, len ak používame semená s rovnakou veľkosťou, tvarom a hladkým povrchom. Spôsob, ako dosiahnuť tieto parametre, je obaľovanie osiva a následne jeho presná kalibrácia (rozdelenie na veľkostné kategórie. Obaľovanie osív je teda technologický proces úpravy tvaru a povrchu osiva, cieľom ktorého je dosiahnuť guľatý tvar osiva ako najvhodnejší pre sejbu sejačkami na presný výsev.
Obaľovanie osív je vhodné najmä pre druhy zelenín, ktoré majú drobné a nepravidelné semená (mrkva, petržlen, zeler, cibuľa, šalát, reďkovka, kapusta, uhorky, cvikla, paprika, rajčiny atď.). V procese obaľovania sa nanáša na semeno obaľovacia hmota (organicko-minerálna zmes) a potrebné ochranné látky – fungicídy proti chorobám a insekticídy proti škodcom vzchádzajúcich rastliniek. Do obaľovacej hmoty je možné pridávať aj rôzne potrebné mikroelementy a stimulátory podporujúce klíčenie a vzchádzanie osív. Súčasné obaľovacie hmoty na osivá spĺňajú požiadavku, aby sa nezvyšovali nároky na vlahu potrebnú na klíčenie a vzchádzanie obaľovaných osív v porovnaní s neobalenými osivami. Obal osiva dosahuje hrúbku cca 0,5 - 1,5mm a pri tejto hrúbke významne neovplyvňuje klíčivosť osiva. Na technologickú úpravu obaľovaním používame iba vybrané partie osív s vysokou klíčivosťou ( nad 90%). Obal, ktorý je na osive, po výseve do pôdy pri dostatku vlahy potrebnej na klíčenie pukne alebo sa rozpustí (podľa typu obaľovacej hmoty) a umožní bez obmedzenia rast klíčka. Puknutie obalu obaľovaného osiva vo fáze klíčenia je typické pre obaľovacie hmoty s vysokým podielom organickej zložky – napr. bukovej múčky nad 55% a rozpúšťanie obalu je typické skôr pre obaľovacie hmoty na báze minerálnych jemne mletých komponentov zastúpených min. 70%. Obaľované osivo sa po obalení veľmi šetrne suší na vlhkosť pod 10% a doporučuje sa skladovať v suchom a chladnom prostredí až do výsevu, nie však dlhšie ako 2 roky. Obaľované osivo, zvlášť ošetrené insekticídom, je najvhodnejšie spotrebovať v danom roku úpravy osiva.
V súčasnosti sa povrch obaľovaných osív veľmi často upravuje farbením, čo zlepšuje a uľahčuje kontrolu presnosti výsevu (hľadanie semien v pôde). Praktický význam použitia obaľovaného osiva spočíva v tom, že sa znižuje potreba osiva na jednotku plochy (ha) o 50-300% podľa druhu, umožňuje sejbu na konečnú vzdialenosť a vylučuje pracné jednotenie rastlín.
Obaľované osivá sa predávajú na počet semien, nie na gramy alebo kilogramy. Pre profesionálne balenia väčších dávok osiva sa používa pojem 1 výsevná jednotka, čo sa rovná 100 000 semien napr. pri cukrovej repe, mrkve, petržlene. Najznámejšie využitie obaľovaných osív je pri pestovaní cukrovej repy (v EÚ 100% plôch je obsievaných obaľovaným osivom), pri zelenine napr.: pri pestovaní cibule, mrkvy, petržlenu, zeleru, šalátu, kapusty, papriky, reďkovky, póru, rajčín, uhoriek, z kvetín begónie, petúnie, astier, pri pestovaní tabaku atď.
Obaľované osivá sú vhodné pre profesionálov i malých pestovateľov a záhradkárov. Rozdiel je len v druhu a spôsobe použitia rôznych výsevných zariadení. Veľkoplošné pestovanie zeleniny je nepredstaviteľné bez kvalitných viacriadkových sejačiek na presný výsev. Sú to väčšinou veľmi drahé stroje, ale veľká firma zvládne aj takúto investíciu. V horšej situácii sa ocitnú menší pestovatelia, ktorí hospodária na menšej výmere, alebo v skleníkoch, či vo fóliových tuneloch. Aj pre nich je dôležitý presný výsev a dobrá organizácia porastu, menej je však dostupná vhodná technika. Jedným z riešení ako preklenúť tento problém je používanie výsevných pásikov .
Výsevný pásik je 8 – 15 mm široký nosič osiva, na ktorom sú presne rozmiestnené semená. Býva zhotovený z materiálov, ktoré sú dostatočne pevné a nebránia normálnemu klíčeniu osiva v pôde. Najčastejšie sa používa papierový nosič osiva, ktorý má však viaceré nevýhody( napr. neumožňuje mechanizáciu sejby, v pôde sa pomaly rozkladá, výsevy sa môžu mechanicky poškodiť – vytiahne sa kus nosiča aj s osivom) a PVA nosič. Tento nosič je zhotovený z vodorozpustnej fólie. Je to v podstate polyvinylalkohol, ktorý má viaceré vhodné vlastnosti. Je dostatočne pevný a pružný, aby sa dala využiť mechanizácia jeho ukladania do pôdy, je ekologický, v pôde sa vplyvom pôdnych mikroorganizmov rozkladá až na CO2 a vodu, v krátkom čase(1-2 hodiny) po zapravení do pôdy sa mení na gélovitú hmotu, ktorá neobmedzuje semená pri klíčení a rýchlo sa rozkladá, pri ukladaní do pôdy okamžite priľne aj s osivom k osivovému lôžku, čo je predpokladom vyrovnanej hĺbky sejby. Výsevný pásik z vodorozpustnej fólie nezvyšuje nárok na vlahu oproti bežnému spôsobu výsevu neobaľovaných semien. Semená na výsevnom pásiku sú rozmiestnené v rovnakých vzdialenostiach najvhodnejších pre konkrétny druh a odrodu, takže pri sejbe stačí dodržiavať len vhodné medziriadkové vzdialenosti, aby sme dosiahli optimálnu organizáciu porastu. Vzdialenosť semien na výsevnom pásiku je možné meniť podľa požiadavky pestovateľa pri jeho výrobe. Napr.: pestovateľom reďkovky v skleníkoch alebo fóliových krytoch sa pásikuje osivo na vzdialenosť 3, 4 alebo 5 cm pri skorých jarných odrodách a na 15, 18 až 20 cm pri neskorých poľných odrodách. Výsevný pásik umožňuje oproti iným systémom súčasný výsev 2 i viac druhov plodín, ktoré sa pravidelne striedajú, napr.: mrkva + cibuľa, petržlen + cibuľa, kde sa využíva prirodzený synergický účinok vysievaných druhov(cibuľa uvoľňuje látky odpudzujúce škodcov mrkvy alebo petržlenu, čo je vhodné pre záhradkárov alebo ekologické pestovanie s vylúčením chemickej ochrany. Podobne sa dá k základnej plodine v pravidelných vzdialenostiach pridávať značkovacia plodina, ktorá rýchlo vzchádza, vyznačí riadky a umožní ich veľmi skorú kultiváciu( napr.: mrkva, petržlen so značkovacou plodinou – reďkovkou). Zaujímavé sú aj kombinácie niekoľkých druhov šalátov, kde okrem úžitkovej zostavy môžeme uplatniť aj estetické hľadisko(striedanie šalátov s rôznou farbou listov), pri kvetoch striedanie rôznych farieb a pod. Výsevný pásik umožňuje tiež súčasnú aplikáciu špeciálnych dlhopôsobiacich hnojív alebo rôznych pesticídov priamo pri sejbe a do tesnej blízkosti osív, čím umožňuje šetrenie nákladov na ich aplikáciu a ďalšie vstupy do pôdy. Výsevný pásik je aj výbornou pomôckou pri zakladaní pokusov, kde je potrebné dodržiavať veľmi presne vzdialenosť semien v riadku, aby bolo možné neskôr kontrolovať rôzne parametre vysiatych rastlín.
       

VÝSEVNÝ PÁSIK - A ČO S NÍM ?


Výsevný pásik z vodorozpustnej fólie je v súčasnosti špičkovou úpravou zeleninového osiva určeného pre drobno- i veľko- pestovateľov. Osivo s vysokou biologickou hodnotou, upraveným tvarom a ošetrené vysoko účinným insekticídom a fungicídom je rozmiestnené v pravidelných optimálnych vzdialenostiach na pásiku z vodorozpustnej fólie. Tento originálny nosič osiva umožňuje jednoduchú, rýchlu a veľmi efektívnu sejbu. Zabezpečuje optimálnu štruktúru porastu po vzídení, ktorú je ťažko dosiahnuť aj veľmi drahými sejačkami na presný výsev. Ako dosiahnuť 1OO%-ný efekt, ktorý v sebe skrýva použitie výsevného pásika?

• Vyberte si vhodnú odrodu pre Vaše pôdno-klimatické podmienky.
• Spotrebu výsevného pásika si určíte jednoduchým výpočtom. Jedno 5m balenie Vám postačí pri medzi riadkovej vzdialenosti 20cm na 1m2 plochy, 10m balenie na 2m2 .
• Kvalitne pripravte pôdu! Vyhnite sa príliš hlbokému kypreniu tesne pred sejbou. Optimálna hĺbka nakyprenia sa rovná dvojnásobku hĺbky sejby. Pri hlbšom nakyprení dôjde k prerušeniu pôdnej kapilarity, zastaví sa vzlínanie vody zo spodných vrstiev k osivu a veľmi rýchlo preschne celá prekyprená časť pôdy. Drobnohrudkovitá štruktúra je najvhodnejšia.
• Dodržte doporučenú hĺbku sejby - na ťažkých a stredných pôdach 1-2 cm, na I'ahkých pôdach 3cm.
• Po uložení pásika do brázdičky ihneď prihrňte vlhkou, nepreschnutou pôdou a zľahka pritlačte. Vyhnite sa nadmernému utláčaniu pôdy - hrozí tvorba prísušku, ktorý veľmi negatívne ovplyvňuje vzchádzanie rastlín. Ideálny spôsob uloženia výsevného pásika do pôdy umožňuje špeciálna sejačka na výsevné pásiky SEVYPA 1 a 2.
• Po sejbe udržujte pôdu primerane vlhkú, bez burín a prísušku. Len vyvážený pomer vody a vzduchu zabezpečí optimálne podmienky pre klíčenie. Pozor! Nadmerná vlhkosť spôsobuje udusenie klíčka ešte v semene. Aby Ste sa vyhli poškodeniu klíčiacich semien pri kultivácii pôdy po sejbe, použite už pri sejbe značkovaciu plodinu (šalát, reďkovku), alebo náš výsevný pásik so značkovacou plodinou, ktorá rýchlo vzíde a vyznačí riadky.
• Nezničte si budúci porast svojou netrpezlivosťou. Rýchlosť vzídenia je vždy závislá od plodiny, poveternostných podmienok (teplota vzduchu, vlhkosť pôdy, teplota pôdy a ich výkyvy) i kvality predsejbovej prípravy a sejby. Napr.: mrkva a petržlen obvykle vzchádza po 21-28 dňoch, no v nevhodnom počasí aj po 30-35 dňoch. Nebuďte nešťastní, ak Vaše osivo z výsevného pásika nevzišlo súčasne s neupraveným osivom Vášho suseda. Rastlinky toto oneskorenie ľahko dohonia vďaka tomu, že každá má po vzídení svoj priestor a nemusí bojovať o prežitie s ostatnými.
• Trpezlivo pozorujte a ošetrujte svoje porasty zeleniny počas celého vegetačného obdobia.
• Zozberajte bohatú a kvalitnú úrodu.

Na záver - výhody výsevného pásika:
- ľahká a jednoduchá manipulácia,
- úspora času a osiva,
- optimálne rozmiestnenie semien v pôde,
- ľahké dodržanie optimálnej hĺbky sejby,
- vylúčenie pracného jednotenia rastlín.
Nároky:
- kvalitná príprava pôdy,
- optimálny termín sejby,
- dodržanie hĺbky sejby,
- udržiavanie pôdy po sejbe bez burín a prísušku,
- dodržanie optimálnej vlhkosti pôdy.

Názorná ukážka sejby výsevného pásika pomocou sejačky SEVYPA Profi.

Sejba je jednoduchá rýchla a presná i na veľkej ploche !!!  
AKO VYBERAŤ OSIVÁ


K prvým jarným alebo skôr predjarným prácam záhradkára patrí výber a nákup osiva. Ponuka je v súčasnosti veľmi široká a často nie je jednoduché rýchlo sa zorientovať. Rozdelenie osív je možné z mnohých hľadísk. Veľmi častým kritériom býva cena. Cena je odrazom biologickej hodnoty a náročnosti úpravy osiva. Najlacnejšie osivá sú spravidla bežne pestované odrody s priemernou výkonnosťou a najzákladnejšou úpravou (vyčistené od prímesí). Cena je vyššia, ak sa jedná o špičkové nové odrody s vysokou úrodnosťou alebo inými kvalitatívnymi vlastnosťami. Veľmi často sú to hybridy (označenie na balení je H alebo F1). Cena je obyčajne vyššia aj vtedy, keď sa jedná o špeciálne upravené osivo – kalibrované, inkrustované, obaľované alebo výsevný pásik. Tieto úpravy majú za cieľ zlepšiť vysievateľnosť osív, znížiť potrebu osiva a chrániť klíčiacu rastlinku pred chorobami a škodcami.

Kalibrované osivo – je osivo vytriedené podľa veľkosti. Rovnako veľké semienka sú predpokladom rovnakého začiatku klíčenia a vzchádzania a následne vyrovnaného porastu.

Inkrustované osivo – je potiahnuté tenkou vrstvičkou inkrustačnej látky, ktorá obsahuje hlavne fungicídy (sú to chemické látky chrániace semeno proti najčastejším hubovým chorobám) a insekticídy (chemické látky proti škodcom, ktorí už v čase klíčenia a vzchádzania poškodzujú práve rastúce rastlinky).

Obaľované osivo – je charakteristické tým, že má upravený tvar. Drobné semená s najrôznejšími nepravidelnými tvarmi (mrkva, petržlen, zeler) sú veľmi ťažko vysievateľné. Aby sa dali vysiať presne, obalí sa každé semienko obaľovacou hmotou, čo je ekologický organicko-minerálny materiál s pridaním už spomínaných fungicídov a insekticídov. S takto upraveným osivom sa pracuje pri výseve ručne oveľa ľahšie a presnejšie a umožňuje tiež mechanizovaný výsev sejačkami rôzneho druhu.

Výsevné pásiky – sú v tomto zmyle najnáročnejšou technologickou úpravou, pretože obaľované semienka sú rozmiestnené na pásiku z ekologickej vodorozpustnej fólie v optimálnych vzdialenostiach pre výsev. Záhradkárovi – pestovateľovi však umožňujú najvyšší komfort práce pri výseve. Jednoduchým položením pásika do kvalitne pripravenej pôdy, na spevnené osivové lôžko urobí pestovateľ sejbu rovnajúcu sa kvalitou sejbe najmodernejšími sejačkami špičkových záhradníkov.

Medzi najdrahšie osivá patria tie, kde je spojená najvyššia biologická hodnota osív s najvyšším stupňom technologickej úpravy. Tieto osivá sú predpokladom a zárukou dobrého výsledku a krásnej úrody. Jednoznačne však platí – bez dobrej prípravy pôdy, dodržiavania zásad správnej sejby a ošetrovania po výseve budeme zbytočne čakať na „zázračný“ výsledok.

Niekoľko dobre mienených rád, ktoré vám môžu pomôcť pri práci.
- dôkladne zvážte výber osiva (čo chem dostať za svoje peniaze). Ak sa rozhodnete pre najlacnejšie osivá musíte počítať s väčšou pracnosťou pri výseve a skôr priemernou a nevyrovnanou úrodou. Výsevné pásiky uľahčia vašu prácu, nemusíte vzídené rastlinky jednotiť, vyrovnaná a dobrá úroda vám potvrdí správne rozhodnutie,
- snažte sa dodržať správny termín výsevu,
- dajte si záležať na kvalitnej príprave pôdy. Tesne pred sejbou nikdy pôdu nekyprite hlbšie ako dvojnásobok hĺbky sejby (pri sejbe drobných osív je to 4-5 cm),
- dodržte doporučenú hĺbku sejby (drobné semená a výsevné pásiky sejeme do hĺbky 1,5 – 2 cm). Semená kladieme na spevnené osivové lôžko – to znamená, že ryhu na výsev je vhodné urobiť mierne zašpicatenou latkou (v predaji je výsevná látka Sedoska na tento účel), ktorú zatlačíme do pôdy a do oboch strán, čím vznikne hladká ryha v tvare V. Pri robení ryhy kolíkom alebo motyčkou nespevníme dno, semienka padnú do rôznej hĺbky a nerovnomerne vzchádzajú.
- pre klíčenie a vzchádzanie je dôležitá primeraná vlhkosť pôdy, ale súčasne aj dostatok kyslíka. Pôdu nesmieme premáčať a všemožne sa snažíme zabrániť vzniku prísušku (čo je vrchná vrstva zliatej preschnutej pôdy). Veľmi dobrou pomôckou je nastielanie bielej netkanej textílie na povrch pôdy po výseve (zvyšuje teplotu pôdy, zamedzuje strate vody a vzniku prísušku).
- pokiaľ je to možné, snažíme sa udržiavať plochu bez burín, ale tak, aby sme nepoškodili klíčiace semená. Pri pomaly vzchádzajúcich plodinách vám pomôže prísev značkovacej plodiny do riadkov, ktorá rýchlo vzíde, vyznačí riadky a Vy môžete medziriadky bez obáv okopať. Tento problém rieši použitie výsevných pásikov so značkovacou plodinou.
- je dobré vedieť, koľko dní potrebujú jednotlivé plodiny na vzchádzanie v závisloti od počasia. Netrpezlivosť tu naozaj nie je na mieste (napr.: petržlen vzchádza 28 –35 dní, mrkva 21 – 28 dní a pod.).
- po vzídení porast ošetrujeme podľa potreby a počasia.

KELPAK

Bioregulátor rastu

 

Minulý rok UKSUP Bratislava vydal rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín, ktorým povolil uvádzať na trh prípravok pod obchodným názvom KELPAK®  stimulátor rastu. Začiatkom roka 2008 ho zaradil aj do zoznamu prípravkov na ochranu rastlín povolených do ekologického poľnohospodárstva.

 KELPAK® je prírodný organický stimulátor získaný z čerstvých morských rias (Eclonia maxima). Je vyrábaný patentovaným vysokotlakovým procesom uvoľňovania obsahu buniek (praskania buniek) bez použitia chemikálií, tepla, mrazu alebo dehydrovania. KELPAK®  stimuluje rast koreňovej sústavy, rast a vývoj rastlín násadu plodov, čím priamo spôsobuje zvýšenie úrody a zlepšenie kvality úrody. Zároveň má silný antistresový účinok.

 Po aplikácií prípravku KELPAK® sa vytvára bohatšia koreňová sústava, pomocou ktorej dokáže rastlina prijímať živiny oveľa intenzívnejšie z pôdy aj z listovej plochy. Preto je výhodné aplikovať KELPAK®  s kvapalnými listovými hnojivami bohatými na mikroelementy.  

 KELPAK® má výrazný protistresový účinok. Ten sa prejavuje rýchlejšou regeneráciou rastliny po akomkoľvek strese (sucho, teplo, chlad, poškodenie chorobami, poškodenie škodcami, poškodenie fytotoxicky pôsobiacim pesticídom resp. hnojivom).

 Rastliny ošetrené prípravkom KELPAK® sú v lepšej kondícií a majú vyššiu prirodzenú odolnosť voči chorobám, pretože sa stimuluje činnosť obranného mechanizmu. Zvyšuje sa schopnosť tvorby, transportu a ukladania asimilátov v zásobných orgánoch rastlín.

 Hoci boli riasy najskôr vnímané ako organické hnojivo, výskum preukázal, že zlepšený rast a zvýšené výnosy nie je možné pripisovať iba nutričným komponentom, ktoré sú v riasach obsiahnuté. Ďalšími výhodami, ktoré boli pri použití  rias pozorované bol zlepšený príjem a prenos živín, rezistencia rastlín voči stresu a ochoreniam, vyššia odolnosť rastlín voči chladu a dlhšia skladovateľnosť dopestovaných produktov. « Späť