Hnojivá

Spoločnosť Sedos s.r.o. sa zaoberá výrobou špeciálnych

dlhopôsobiacich hnojív 

technológiou obaľovania. V princípe ide o nanesenie niekoľkovrstvového obalu na živinové jadro. Živinové jadro môže byť jednozložkové (napr. močovina obsahuje len

 

dusík ako živinu) alebo viaczložkové(napr. cererit alebo NPK, ktoré obsahujú 3 rôzne živiny – dusík, fosfor, draslík). Najčastejšie sa upravuje dusíkatá zložka, pretože dusík je v pôde najmenej stabilný, ľahko sa vyplavuje, a preto sa ním nedá hnojiť do zásoby. Keďže dusík je základnou živinou podmieňujúcou rast, jeho potreba pri väčšine rastlín je vysoká a časté prihnojovanie je nevyhnutné. Obaľované hnojivo šetrí čas a náklady spojené s častými aplikáciami.

Z obaľovaných hnojív sú v našej ponuke Sedoscote – Kvety a Sedoscote – Trávnik.

Ďaľšiu skupinu hnojív predstavujú tekuté hnojivá určené na doplnenie konkrétnych výživových zložiek významne ovplyvňujúcich kvalitu dopestovávaných plodín:

BORSEDOS 150 - kvapalný koncentrát bóru roztokového typu:
- obsah živín: bór 11 hmot.% (150 g/liter)
- má mimoriadne vysoký obsah bóru výlučne v roztokovej forme, ktorá umožňuje rýchly prechod do pletív rastlín,
- eliminuje poruchy spôsobené nedostatkom bóru v rastline - srdiečkovú hnilobu u repy, obmedzený rast a vývoj u repky, nedostatočné opelenie a oplodnenie u slnečnice, vädnutie kvetov a škvrnitosť plodov u ovocných stromov,
- zvyšuje príjem minerálnych živín z pôdy a zvyšuje ich využiteľnosť,
- má pozitívny vplyv na úrodu,
- zvyšuje mrazuvzdornosť rastlín,
- znižuje náchylnosť k chorobám,
- vyznačuje sa vysokou toleranciou k ošetrovaným rastlinám a to i pri značnom predávkovaní,
- je neobmedzene miešateľný s vodou,
- pôsobí ako inhibítor korózie na konštrukčnú uhlíkovú oceľ,
- je dlhodobo skladovateľný i pri teplotách pod bodom mrazu.
PROSPEKT_BOR1_A4    PROSPEKT_BOR2_A4

THIOSEDOS NS-500 (16-0-0-23S) - kvapalný sírno-dusíkatý koncentrát:
- patrí medzi najkoncentrovanejšie zdroje síry v čírej roztokovej forme, ktorá je dobre asimilovateľná rastlinami, časť v rýchlo pôsobiacej a časť v pozvoľne pôsobiacej forme,
- obsahuje dusík vo foliárne rýchlo pôsobiacej amidickej forme a neobsahuje dusičňanový - nitrátový dusík, ktorý je hlavným zdrojom nekrotického pôsobenia na rastliny,
- pozitívne ovplyvňuje prístupnosť stopových prvkov a zvyšuje účinnosť železa pre rastliny,
- obmedzuje straty dusíka potrebného pre rastliny spôsobené nitrifikáciou a činnosťou ureázy,
- vzhľadom na prítomnosť elementárnej síry v koloidnej forme pôsobí fungicídne,
- nie je korózne agresívny voči bežným uhlíkatým konštrukčným oceliam - šetrí aplikačné zariadenia,
- THIOSEDOS NS-500 je spoľahlivý intenzifikačný prostriedok pri pestovaní pšenice, jačmeňa, repky, slnečnice, zemiakov, cukrovej repy, krmovín i trávnych porastov. Jeho použitie je ekonomicky efektívne - správna aplikácia zabezpečuje kvalitnejší tržný produkt, vyššiu úrodu a zvýšenie ziskovosti.
PROSPEKT_THIOSEDOS1_A4    PROSPEKT_THIPOSEDOS2_A4

MGSEDOS (14-0-0+5S+6,4MgO) - roztokový koncentrát rýchlopôsobiaceho dusíka, horčíka a síry určený hlavne pre listovú aplikáciu:
- je špeciálne tekuté hnojivo hlavne pre listovú aplikáciu,
- rýchlo eliminuje nedostatok horčíka a síry vo výžive rastlín,
- zlepšuje intenzitu asimilácie a zvyšuje produkciu rastlín,
- pomáha dosahovať vysokú kvalitu plodov aj pri veľkej násade,
- mimoriadne vhodné pre cukrovú repu, repku, obilniny, ďatelinoviny, tabak, rýchlenú zeleninu, vinič, drobné ovocie a ovocné dreviny,
- má veľmi efektívne využitie v oblastiach s nedostatkom horčíka (ľahké piesočnaté a podzolované pôdy, pôdy hnojené vysokými dávkami NKP hnojív)
PROSPEKT_MGSEDOS1_A4    PROSPEKT_MGSEDOS2_A4

NPKmikroSEDOS (12-10-12) - univerzálne komplexné kvapalné hnojivo s obsahom základných a stopových rastlinných živín, rastového stimulátora a vitamínu B1:
- obsahuje formu živín blízku formám nachádzajúcim sa v prírode,
- má univerzálne použitie pre výživu všetkých druhov rastlín (bylín, drevín),
- má vynikajúcu prijateľnosť pre rastliny,
- je určené prednostne na listovú aplikáciu na poli, v skleníkoch i fóliovníkoch, sadoch i vinohradoch,
- obsahuje železo vo forme stabilného DTPA chelátu a mangán, zinok, meď a kobalt vo forme tradičných chelátov EDTA,
- obsahuje vitamín B1 (tiamin), ktorý podporuje zakoreňovanie a rozvoj koreňového systému,
- obsahuje vysoko účinný rastový stimulátor auxínového typu (IAA),
- v nezriedenom stave má neutrálnu alebo len slabo alkalickú chemickú reakciu (pH 7-8,5), výbornú pufračnú schopnosť, nízku hodnotu tzv. soľného indexu a malý vplyv na hodnotu vodivosti pôdneho roztoku (EC),
- je vhodný na použitie v problémových podmienkach a poškodených porastoch na celkové zlepšenie kondície rastlín, napr. po dlhodobých zrážkach, pri extrémnom suchu, teple, chlade, pri zlých mechanických vlastnostiach pôdy,
- je miešateľné s väčšinou kvapalných hnojív a prípravkov určených na ochranu rastlín (s výnimkou postrekov obsahujúcich polysulfidickú síru (Sulex, Sulka) a meď (Kuprikol, Kuproxat, Kuprol),
- nie je agresívne voči uhlíkovej oceli.
PROSPEKT_NPKmikroSEDOS1_A4    PROSPEKT_NPKmikroSEDOS2_A4

nPKSEDOS (4-26-18) - dusíkato-fosforečno-draselné hnojivo roztokového typu:
- je vysoko koncentrované kombinované kvapalné hnojivo s obsahom až 48 hmot.% základných živín,
- vhodné pre všetky pestované poľnohospodárske plodiny,
- neobsahuje chlór a balastné látky spôsobujúce zasoľovanie pôdy a substrátov,
- je plnohodnotnou a cenovo výhodnou náhradou bežne používaných kryštalických hnojív (MKD, MAP, DAP,...),
- je dokonale homogénne, poskytuje komfort pri manipulácii a používaní,
- nekoroduje uhlíkovú oceľ,
- má vysokú chemickú a fázovú stabilitu,
- je výborne miešateľné s väčšinou bežne používaných kvapalných hnojív (s výnimkou hnojív obsahujúcich horčík) a prípravkov na ochranu rastlín,
- je vhodné na aplikáciu do pôdy i mimokoreňovú výživu,
- osobitne je vhodné pri zakoreňovaní a v čase kvitnutia a tvorby plodov,
- zvyšuje úrody, zlepšuje kvalitu, eliminuje fyziologické poruchy a zvyšuje ziskovosť pestovanej plodiny.
PROSPEKT_nPKSEDOS1_A4    PROSPEKT_nPKSEDOS2_A4

PKSEDOS (0-19,5-22,6) - kvapalné fosforečno-draselné hnojivo:
- je roztokové vysoko koncentrované hnojivo vhodné pre aplikáciu do pôdy i pre listovú aplikáciu,
- neobsahuje chlór,
- neobsahuje balastné látky zasoľujúce pôdu alebo substráty,
- vyznačuje sa vysokou chemickou a fázovou stabilitou,
- má vhodné pH, nízku hodnotu tzv. soľného indexu, výrazne nezvyšuje hodnotu vodivosti pôdneho roztoku (EC),
- je veľmi dobre miešateľné s väčšinou bežne používaných kvapalných hnojív,
- nekoroduje uhlíkovú oceľ,
- zvyšuje celkovú odolnosť rastlín,
- zlepšuje kvalitu plodov,
- eliminuje fyziologické poruchy rastlín.
PROSPEKT_PKSEDOS1_A4    PROSPEKT_PKSEDOS2_A4