Vodorozpustná fólia

www.vodorozpustnafolia.sk

www.watersolublefoil.eu

Základnou stavebnou zložkou  vodorozpustnej fólie je polyvinylalkohol (PVA), ktorý predurčuje jej vlastnosti. Fólia je priesvitná, bezfarebná, s vysokým stupňom čistoty, odolná voči syntetickým aj prírodným olejom a tukom. Je biologicky odbúrateľná a konečnými produktami jej degradácie je oxid uhličitý a voda. Zo zdravotného hľadiska je fólia neškodná.

Má veľké využitie v baliacej technike na balenie nebezpečných látok, priemyselných chemikálií, pracích a čistiacich prostriedkov, kozmetických prípravkov, liečiv, znečisteného textilu a pod.. Využíva sa tiež ako pomocný materiál pri strojovom vyšívaní na textil.

V našej firme ju využívame ako unikátny nosič osiva. Umožňuje rovnomerné rozmiestnenie semien na úzky pásik fólie a jeho mechanizované zapravenie do pôdy.

Vodorozpustná fólia na svoje plné využitie ešte len čaká. Stále sa objavujú nové a nové spôsoby a oblasti jej využitia. Sme ochotní experimentovať a pomôcť vám pri skúškach  s použitím vodorozpustnej fólie pri vašich technológiách: rôzne hrúbky, šírky návinov, rýchlosť a podmienky rozpúšťania, výroba farebných variantov, výroba vodorozpustných nití.