PONÚKANÉ SLUŽBY

Aktivity každého podnikateľského subjektu i každého jednotlivca sú veľmi osobité  a vyžadujú si aj osobité prístupy  a podmienky od spolupracujúcich subjektov. Toto nás vedie k tomu, že sa snažíme o dôkladnú analýzu potrieb našich partnerov a na základe ich poznania navrhujeme služby, ktoré by to v plnom rozsahu spĺňali.

Služby v oblasti úpravy osív

• Inkrustácia – využíva sa veľmi často, v princípe ide o pokrytie osiva tenkou rovnomernou vrstvou ochrannej látky, ktorá nesie najčastejšie  fungicíd alebo insekticíd a chráni semienko proti chorobám a škodcom.

Obaľovanie osív – je moderná technológia úpravy osív, pomocou ktorej sa na povrch semena nanesie vrstva obaľovacej hmoty. Z osiva sa tak stanú guľôčky ideálne pre presný výsev modernými sejačkami. Obaľovacie hmoty majú najrôznejšie zloženie podľa jednotlivých plodín a podľa požiadaviek pestovateľa a môžu tiež obsahovať fungicídy, insekticídy, rastové stimulátory, mikroelementy a pod.

Výroba výsevných pásikov  - je vhodná pre malých a stredných pestovateľov, ktorý nevlastnia drahé sejačky na presný výsev, alebo ich nemôžu použiť vzhľadom na priestorové obmedzenia. Presne podľa požiadaviek pestovateľa dokážeme uložiť semienka na pásik z vodorozpustnej fólie, ktorý sa dá zapraviť do pôdy jednoduchým na to určeným zariadením. Vodorozpustná fólia je z ekologického materiálu, ktorý sa v pôde rozkladá až na oxid uhličitý a vodu a nezanecháva žiadne škodlivé rezíduá. Na jeden výsevný pásik je možné uložiť i viac druhov semien, prípadne kombinovať semená s granulkami hnojiva alebo pesticídu.

Zapožičiavanie sejačiek na výsevné pásiky - zariadenie na zapravenie výsevného pásika do pôdy si môžete aj zapožičať.

Služby  v oblasti  vodorozpustnej fólie

Vodorozpustná fólia na svoje plné využitie ešte len čaká. Stále sa objavujú nové a nové spôsoby a oblasti jej využitia. Sme ochotní experimentovať a pomôcť vám pri skúškach  s použitím vodorozpustnej fólie pri vašich technológiách: rôzne hrúbky, šírky návinov, rýchlosť a podmienky rozpúšťania, výroba farebných variantov, výroba vodorozpustných nití.
 
Služby v oblasti hnojív

Radi zohľadníme vaše požiadavky na rôzne druhy balení. Dovoz nad 1000 kg hnojiva zabezpečíme na vlastné náklady.