Rady a tipy

Dobrá jarná príprava pôdy sa začína už kvalitnou jesennou prípravou.

Dobrá jarná príprava pôdy sa začína už kvalitnou jesennou prípravou.

Dobrá jarná príprava pôdy sa začína už kvalitnou jesennou prípravou. Musíme si dať záležať na dôkladnom hlbokom pre­kyprení a obrátení pôdy orbou alebo hl­bokým rýľovaním