image

SEDOSPRAY NPKmikro s aplikátorom

SEDOSPRAY - NPKmikro
univerzálne komplexné kvapalné hnojivo s obsahom základných
a stopových rastlinných živín, rastového stimulátora a vitamínu B 1

Cena s DPH:
10,65 €
Cena bez DPH:
8,88 €
 
Obj. čislo:
745
-+

SEDOSPRAY NPKmikro s aplikátorom

Hmotnosť 1,55 kg

SEDOSPRAY - NPKmikro
univerzálne komplexné kvapalné hnojivo s obsahom základných
a stopových rastlinných živín, rastového stimulátora a vitamínu B 1

SEDOSPRAY - NPKmikro univerzálne komplexné kvapalné hnojivo s obsahom základných a stopových rastlinných živín, rastového stimulátora a vitamínu B 1 Hnojivo ES ( typ C – 2.1. ) Zloženie: Dusík ( ako N )obvykle 12,0 hmot. % – min. 10,5 hmot. %, resp. 157 g v litri v amidickej ( močovinovej ) forme, Fosfor ( ako P2O5 )obvykle 10,0 hmot. % – min. 9,0 hmot. % resp.131 g v litri, výlučne vo vodorozpustnej forme, Draslík (ako K2O) obvykle 11,6 hmot. %,– min. 10,0 hmot. %, resp. 152 g v litri vo forme neobsahujúcej chloridy, mikroživiny : železo ( DTPA-Fe ), mangán ( EDTA-Mn ), zinok (EDTA-Zn), bór, meď ( EDTA-Cu ), kobalt ( EDTA-Co ) a molybdén, rastový stimulátor – auxín ( kyselinu 3-indolyl – octovú, IAA ) a vitamín B 1, ktorý podporuje zakoreňovanie a rozvoj koreňového systému rastlín. Použitie : SEDOSPRAY-NPK mikro obsahuje formu živín blízku formám nachádzajúcim sa v prírode, rastliny ho výborne prijímajú. Používa sa hlavne vo forme postreku, alebo hnojivej zálievky rastlín počas vegetácie. Môže sa pridávať i k postrekom určeným na ochranu rastlín, čím sa významne eliminuje tzv. poaplikačný šok. Nesmie sa však pridávať do postrekov obsahujúcich polysulfidickú síru ( Sulex 20, Sulka a pod.) a ani meď ( fungicídne prípravky typu Kuprikol, Cuproxat, Kuprol, Bordóska zmiešanina a pod. ). Zvlášť vhodný je na používanie v zeleninárstve, ovocinárstve, vinohradníctve, chmeliarstve a v okrasnom záhradníctve. S postrekmi možno začať už na jar, keď sú rozvinuté listy. Aplikáciu hnojiva je účelné opakovať v 10 – 14 dňových odstupoch, pričom za vegetačné obdobie je vhodné urobiť aspoň 4 – 6 aplikácii hnojiva. Pre postreky najlepšie vyhovuje mierne zamračené a bezveterné počasie, aby postrek na listoch dlho zasychal. Optimálna teplota pre príjem živín rastlinami je 20-21stupňov C. Poslednú aplikáciu odporúčame robiť 2-3 týždne pred zberom úrody. Okrem postreku možno hnojivo SEDOSPRAY-NPK mikro aplikovať tiež zálievkou, hlavne v prípade záhradkársky pestovaných rastlín, izbových, balkónových a okenných rastlín pestovaných v črepníkoch alebo debničkách. V prípade takto pestovaných rastlín sa hnojivá zálievka aplikuje v 2 – 3 týždňových intervaloch. Praktický aplikátor, ktorý je súčasťou bandasky, po pripojení na hadicu so závlahovou vodou zabezpečí optimálnu koncentráciu hnojiva na postrek rastlín a ošetrovaných plôch. Dávkovanie : Na mimokoreňovú aplikáciu postrekom rastlín sa hnojivo používa v 0,2 % koncentrácii (. Pri plošnom postreku v záhradke možno odporučiť dávkovanie 30 – 50 ml hnojiva na 100 m2. Na hnojivú zálievku rastlín v črepníkoch alebo debničkách používame 0,2%-nú koncentráciu hnojiva (20 ml na 10 litrov vody ). Aplikujeme na mierne vlhký substrát. Nie je účelné zvyšovať koncentráciu v postrekovej kvapaline, ani príliš zvyšovať aplikované množstvo hnojiva – správajte sa ekologicky a hospodárne ! Odporúčané dávky sú všeobecné odporúčania. Každú zmenu je potrebné overiť skúškou! Záruka na toto hnojivo je obmedzená na záruku na zloženie uvedené na etikete, nakoľko použitie je mimo kontroly predávajúceho. Z rovnakého dôvodu nie je výrobca zodpovedný za poškodenia rastlín, pôdy alebo iného materiálu.

Súvisiace produkty

Diskusia:

 

Vaše meno :
E-mail :
Správa